Pridať otázku

Vklad hotovosti cez bankomat

Dobrý deň, aké sú podmienky pre vklad hotovosti cez bankomat? Často odnášame tržby v hotovosti do pobočky a poplatky za túto službu sú stále vyššie. Ďakujem, Bačová
Bačová
21.02.2018 - 13:50

Dobrý deň, pani Bačová,

Základné parametre vkladu cez bankomat sú:

- služba je dostupná 24/7, t.j. bez ohľadu na otváracie hodiny pobočky (ak sa bankomat nachádza pred pobočkou),

- vklad hotovosti je možný iba na účet klienta vo VUB banke, ku ktorému je vydaná PK, ktorou je vklad realizovaný,

- vkladajú sa iba bankovky, t.j. v hodnotách od 5 do 500 EUR

- vložené peniaze okamžite zvyšujú disponibilný zostatok klienta

- bankomat dokáže identifikovať podozrivé/ falošné bankovky

- podozrivá/falošná bankovka nebude pripísaná spolu s ostatnými vloženými bankovkami v prospech účtu, resp. pri zrušení vkladu nebude klientovi vrátená

- ak bude podozrivá/falošná bankovka po dodatočnom preverovaní posúdená ako platná, bude dodatočne na základe reklamácie pripísaná na účet

- vklad tržieb nemusí robiť iba majiteľ spoločnosti, môže tým poveriť svojho zamestnanca, pre ktorého požiada o vydanie platobnej karty, na ktorej nastaví limit 1€ a neumožní prístup k zostatku na účte – takáto platobná karta bude súžiť iba na identifikáciu vkladateľa

Postup pri vkladaní hotovosti do bankomatu:
1. do bankomatu vložte platobnú kartu a po výbere jazyka a zadaní Vášho PIN čísla zvoľte ponuku „Iná transakcia“

2. z ponuky služieb vyberte „Vklad v hotovosti“

3. na zobrazenej obrazovke zadajte sumu, ktorú chcete vložiť a potvrďte ju

4. bankomat otvorí vkladový otvor, do ktorého vložíte vyrovnané bankovky (max. 50 ks) v zmysle podmienok na vkladanie bankoviek do bankomatu

5. ak ste vložili menej ako 50 ks bankoviek a chceli by ste pridať ďalšie (ale do max. 50 ks), môžete tak urobiť voľbou „Pridať bankovky”

6. po každom spracovaní bankoviek sa na monitore zobrazí súpiska všetkých spracovaných bankoviek a celková suma vloženej hotovosti

7. ak nebudete vkladať ďalšie bankovky a súhlasíte s rozpisom vložených bankoviek zobrazeným na monitore, potvrďte transakciu voľbou „Potvrdiť vklad”

8. bankomat vám vytlačí potvrdenie o vklade a vysunie vašu platobnú kartu

9. pri počte bankoviek vyššom ako 50 ks je treba vykonať viacero vkladov po max. 50 bankovkách

 

Podmienky na vkladanie bankoviek do bankomatu:
- vkladajte len platné eurové bankovky

- bankovky nie je potrebné zoraďovať podľa hodnoty

- nesmú byť zviazané a obsahovať cudzie predmety (spinky, papierové pásky a pod.)

- po odsúhlasení vkladu vám bude vložená hotovosť ihneď pripočítaná k disponibilnému zostatku na účte

- v prípade, že vložená bankovka nebude spĺňať požadované parametre, bude predmetom ďalšej expertízy a nebude pripísaná na účet. Ak bude posúdená ako platná, bude dodatočne pripísaná na váš účet.

Zoznam bankomatov vo vašom okoli. 

Prajem pekný deň.

Ivan

Ivan

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.