Pridať otázku

Aký je poplatok za predčasné splatenie úveru a kedy možno mimoriadne splátky vykonať?

Dobrý deň, aký poplatok sa platí za predčasné splatenie úveru a v akom intervale sa dá znižovať zostatok sumy? Raz za kalendárny rok alebo od kedy bol poskytnutý?
Martin Michálik
16.08.2016 - 12:36

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru predstavuje úplné splatenie úveru. O predčasné splatenie môžete požiadať osobne na ktorejkoľvek našej pobočke. Presnú sumu, ktorú tvorí zostatok istiny, vyčíslené úroky ku dňu predčasného splatenia a poplatok za predčasné splatenie Vám môžeme vypočítať až po podaní žiadosti o predčasné splatenie. Informáciu o približnej výške zostatku istiny si môžete preveriť osobne na ktorejkoľvek pobočke našej banky, prípadne si to môžete pozrieť vo Vašom Internet bankingu, v časti „Úvery – Prehľad úverov“. V „Detaile úveru“ je uvedený informatívny Zostatok istiny, ktorý ma informatívny charakter. 

Predčasne splatiť úver môžete najskôr 14 kalendárnych dní od podania žiadosti. V nej si môžete zvoliť aj presný dátum predčasného splatenia.

Poplatok za predčasné splatenie je účtovaný podľa platného Cenníka našej banky. V zmysle platnej legislatívy predstavuje skutočné náklady, maximálne do výšky 1% z predčasne zaplatenej sumy. Pri výročí fixácie môžete hypotekárny úver alebo jeho časť predčasne splatiť bez poplatku. 

Ak chcete urobiť len mimoriadnu splátku Vášho úveru, môžete tak urobiť kedykoľvek za poplatok podľa platného Cenníka (skutočné náklady, maximálne do výšky 1% z výšky mimoriadnej splátky )

-alebo bez poplatku:

a) v období výročia fixácie, a to v akejkoľvek výške,

b) počas prvých piatich rokov čerpania hypotéky, ak máte úver so štátnym príspevkom pre mladých, a to v akejkoľvek výške, 

c) raz ročne vo výške 20% pokiaľ máte uvedenú možnosť dohodnutú v rámci úverovej zmluvy,

d) podľa Zákona o úveroch na bývanie najneskôr 1 mesiac pred výročím podpisu úverovej zmluvy, a to vo výške 20%.

Žiadosť o bezplatnú mimoriadnu splátku v období výročia fixácie úrokovej sadzby môžete podať až po doručení Oznámenia o novej úrokovej sadzbe, najneskôr však v deň výročia fixácie.

O mimoriadnu splátku môžete požiadať osobne na pobočke alebo prostredníctvom telefonickej služby Kontakt. Pri telefonickej žiadosti treba mať aktívny Internet banking a žiadosť treba urobiť aspoň 15 kalendárnych dní pred dátumom splátky. Nahlásiť treba číslo úverovej zmluvy, presnú sumu mimoriadnej splátky, dátum inkasovania a číslo účtu, na ktorý bude splátka pripísaná. 

Ak si želáte overiť aktuálne možnosti k vášmu úveru, môžete tak urobiť u hypotekárneho špecialistu v ktorejkoľvek z našich pobočiek alebo sa s nami spojiť telefonicky cez službu Kontakt. Prípadne uveďte Vaše telefónne číslo a my Vás budeme kontaktovať.

 

Iveta

Iveta

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.