Pridať otázku

Ako zrealizovať zahraničný prevod cez Internet Banking?

Dobrý deň, chcela by som poslať na zahraničný účet platbu v dolároch a neviem na svojom Internet bankingu nájsť žiadnu inú možnosť platby okrem platby v eurách.. Môžete mi poradiť ako na to? Ďakujem za odpoveď.
Denisa Klačanská
17.08.2016 - 10:11

Pokiaľ si želáte zadať prevod do zahraničnej krajiny mimo EÚ a EHP, môžete túto platbu uskutočniť:

- osobne na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky (zoznam pobočiek a ich otváracích hodín), 

- prostredníctvom služby Internet banking – cez možnosť Platby – Nový zahraničný prevod – Cezhraničný prevod,

- telefonicky prostredníctvom služby Kontakt (po identifikácií cez Vaše ID, pozície z hesla a vybraný bezpečnostný prvok).

Na zrealizovanie Cezhraničného prevodu mimo krajín EÚ a EHP je potrebné zadať nasledovné údaje: 

- číslo účtu príjemcu. V prípade, že daný príjemca platby nemá číslo účtu v tvare IBAN, je potrebné  zadať číslo účtu, ktoré Vám uviedol príjemca platby,

- krajina príjemcu, v ktorej je účet vedený,

- BIC/SWIFT kód banky príjemcu (ak banka príjemcu nemá, uvádzajte presný názov a adresu banky),

- pri platbách do USA a Ruskej federácie môžu byť uvedené aj iné kódy, napr. ABA kód, FW, Routing number, BIK kód, INN kód a pod. Pokiaľ tieto údaje máte, je potrebné ich do platby vždy uviesť v možnosti „Názov banky príjemcu“ za konkrétny názov banky príjemcu,

- sumu prevodu,

- menu (EUR alebo cudziu menu),

- meno a priezvisko príjemcu platby, v prípade podnikateľského účtu názov spoločnosti,

- typy poplatkov, ktoré môžu byť nasledovné:

- OUR – naše poplatky, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu platíte Vy ako príkazca platby. Prevod bude pripísaný v celej čiastke.

- SHA – naše poplatky platíte Vy, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znáša príjemca prevodu. Prevod môže byť znížený o poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

- BEN – naše poplatky, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znáša príjemca prevodu. Prevod môže byť znížený o naše poplatky a o poplatky korešpondenčných bánk  a banky príjemcu.

-v prípade, že máte k dispozícií aj  ďalšie údaje, napr. adresu príjemcu alebo informáciu o korešpondenčnej banke, môžete ich do prevodu vyplniť. V Internet bankingu sú všetky povinné údaje vyznačené  symbolom “ * “.

Poplatky za Cezhraničné platby (NON SEPA) závisia od zasielanej sumy, meny a zvoleného typu poplatkov. Všetky poplatky si môžete uveriť v našom aktuálnom cenníku (str. 5). Poplatok VÚB banky za Vami zadávanú platbu do 1 700 EUR cez Internet banking je účtovaný v sume 9 EUR. Môžu Vám byť zaúčtované aj ďalšie poplatky korešpondenčných bánk. 

Ďalšie informácie:
Informácie o zahraničných aj tuzemských platbách
Všeobecné obchodné podmienky pre depozitné produkty

Lucia

Lucia

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.