Pridať otázku

Poplatok za zrealizovanie zahraničného prevodu v mene EUR

Chcel by som sa informovať o bezhotovostnom prevode do Nórska, aký je tam poplatok alebo či je to možné uhradiť v mene EUR
Noro Novák
17.08.2016 - 10:11

Pokiaľ si želáte zadať prevod do zahraničnej krajiny mimo EÚ a EHP, môžete túto platbu uskutočniť:

- osobne na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky (zoznam pobočiek a ich otváracích hodín)

- prostredníctvom služby Internet banking – cez možnosť Platby – Nový zahraničný prevod – Cezhraničný prevod,

- telefonicky prostredníctvom služby Kontakt (po identifikácií cez Vaše ID, pozície z hesla a vybraný bezpečnostný prvok).

Na zrealizovanie Cezhraničného prevodu mimo krajín EÚ a EHP je potrebné zadať nasledovné údaje: 

- číslo účtu príjemcu. V prípade, že daný príjemca platby nemá číslo účtu v tvare IBAN, je potrebné  zadať číslo účtu, ktoré Vám uviedol príjemca platby,

- krajina príjemcu, v ktorej je účet vedený,

- BIC/SWIFT kód banky príjemcu (ak banka príjemcu nemá, uvádzajte presný názov a adresu banky),

- pri platbách do USA a Ruskej federácie môžu byť uvedené aj iné kódy, napr. ABA kód, FW, Routing number, BIK kód, INN kód a pod. Pokiaľ tieto údaje máte, je potrebné ich do platby vždy uviesť v možnosti „Názov banky príjemcu“ za konkrétny názov banky príjemcu,

- sumu prevodu,

- menu (EUR alebo cudziu menu),

- meno a priezvisko príjemcu platby, v prípade podnikateľského účtu názov spoločnosti,

- typy poplatkov, ktoré môžu byť nasledovné:

- OUR – naše poplatky, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu platíte Vy ako príkazca platby. Prevod bude pripísaný v celej čiastke.

- SHA – naše poplatky platíte Vy, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znáša príjemca prevodu. Prevod môže byť znížený o poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

- BEN – naše poplatky, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znáša príjemca prevodu. Prevod môže byť znížený o naše poplatky a o poplatky korešpondenčných bánk  a banky príjemcu.

-v prípade, že máte k dispozícií aj  ďalšie údaje, napr. adresu príjemcu alebo informáciu o korešpondenčnej banke, môžete ich do prevodu vyplniť. V Internet bankingu sú všetky povinné údaje vyznačené  symbolom “ * “.

Poplatky za Cezhraničné platby (NON SEPA) závisia od zasielanej sumy, meny a zvoleného typu poplatkov. Všetky poplatky si môžete uveriť v našom aktuálnom cenníku (str. 5). Poplatok VÚB banky za Vami zadávanú platbu do 1 700 EUR cez Internet banking je účtovaný v sume 9 EUR. Môžu Vám byť zaúčtované aj ďalšie poplatky korešpondenčných bánk. 

Všetky ďalšie informácie o zahraničných aj tuzemských platbách nájdete na webe a v obchodných podmienkach pre depozitné produkty.

Iveta

Iveta

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.