Pridať otázku

Ako zruším životné poistenie uzavreté vo VÚB?

Dobrý deň, predvčerom som cez Vás uzavrel životné poistenie v Generali, ale na druhý deň po prehodnotení som uvážil, že mi toto poistenie momentálne nevyhovuje a chcel by som ho zrušiť. Je toto možné priamo cez Vás, alebo to už musím riešiť s poisťovňou. A ak je to možné aj cez Vás, dá sa to aj telefonicky? Ďakujem.
Jakub
09.11.2018 - 10:28

Dobrý deň,

od poistenia je možné odstúpiť (s výnimkou poistenia úrazu) do 30 dní odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy. Odstúpenie je potrebné doručiť v písomnej forme na adresu poisťovateľa.

Životné poistenie je možné vypovedať do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s osemdennou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede. Jej uplynutím poistenie zanikne. Výpoveď je potrebné doručiť v písomnej forme na adresu poisťovateľa.

S pozdravom

Iveta

Iveta

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.