Pridať otázku

Aké riziká kryje poistenie platieb pri práceneschopnosti?

Pekný deň, zaujímalo by ma, či sa dajú pri práceneschopnosti vykryť niektoré mesačné výdavky poistením a čo všetko by tá poistka obsahovala. Ďakujem.
Boris, Ružomberok
09.10.2019 - 10:21

Dobrý deň, Boris,

individuálne poistenie platieb poskytuje klientovi poistnú ochranu v prípade dlhodobej práceneschopnosti a z nej plynúcej straty časti príjmu. Je ideálne na krytie pravidelných mesačných výdavkov, ako napr. platby na elektrinu, plyn, vodu, mobilný paušál, internet a pod. Poistenie je taktiež vhodné pre klientov, ktorí majú vysoké pravidelné splátky (hypotéka, spotrebný úver, leasing a pod.), používajú kreditnú kartu alebo povolené prečerpanie.

Poistenie platieb kryje riziko práceneschopnosti spôsobenej v dôsledku choroby alebo úrazu. V prípade poistnej udalosti z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti Vám bude vyplácané poistné plnenie 100 EUR mesačne a to počas celej doby trvania pracovnej neschopnosti (poistná udalosť sa vypláca od 60 dní trvania PN-ky a musí nastať 30 dní po začiatku poistenia) maximálne po dobu 6 mesiacov.

Poistné plnenie nie je účelovo viazané. Poskytnuté finančné prostriedky môžete využiť akýmkoľvek spôsobom.

Okrem ochrany v prípade dlhodobej práceneschopnosti je súčasťou poistenia  aj:

  • Poúrazová hospitalizácia - pri ktorej sa klientovi vypláca 10 EUR denne, počnúc 2.dňom hospitalizácie počas celej doby trvania poúrazovej hospitalizácie, maximálne 30 denných platieb.

  • Telefonické lekárske konzultácie - klient sa môže poradiť s lekárom o svojom zdravotnom stave, príznakoch ochorenia alebo mu pomôže interpretovať laboratórne výsledky.

  • Asistenčné služby - ako sú zabezpečenie nadštandardnej izby, odvoz, opatrovanie alebo donáška liekov či jedla (ide o zabezpečenie, nie úhradu služby).

Poisťovňa neposkytuje úhradu za zabezpečenú službu, v asistencii ide o samotné zabezpečenie služby a klient je povinný hradiť náklady na zabezpečenú asistenčnú službu sám.

Lucia

Lucia

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.