Pridať otázku

Čo zahŕňa poistenie hypotéky a poistenie pôžičky?

Dobrý deň, spolu s hypotékou som dostal aj možnosť jej poistenia. Chcel by som však vedieť viac o podmienkach, čo všetko zahŕňa. Viem si takto poistiť aj spotrebný úver? Ďakujem veľmi pekne. Jozef, Námestovo.
Jozef
18.03.2019 - 14:38

VÚB banka ponúka klientom postenie schopnosti splácať pôžičku (spotrebiteľský úver) alebo hypotéku (úver na bývanie). Pritom poistený nemusí byť práve dlžník, ale aj spoludlžník.

Poistenie schopnosti splácať pôžičku

Pre istotu bezproblémového splácania pôžičky (spotrebiteľského úveru) v prípade nepredvídaných životných situácií máme pre klientov určené poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver. Poskytujeme ho prostredníctvom spoločnosti BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.  

Jednoduché a rýchle poistenie si klient (hlavný dlžník a aj spoludlžník ) môže dojednať priamo v rámci žiadosti o pôžičku.

Pri pôžičkách si môžete vyberať z troch súborov poistenia:

1. Základný súbor poistenia za cenu 0,1041% z výšky úveru mesačne na osobu kryje smrť,  invaliditu nad 70% a pracovnú neschopnosť trvajúcu minimálne 30 dní.

2. Rozšírený súbor poistenia za cenu 0,1702% z výšky úveru mesačne na osobu kryje navyše aj stratu zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní.

3. Komplexný súbor poistenia za cenu 0,1901% z výšky úveru mesačne na osobu kryje navyše aj ošetrovanie člena rodiny v trvaní minimálne 30 dní.

Pokiaľ sa pre poistenie úveru nerozhodnete pri jeho poskytnutí, je možné požiadať o dopoistenie úveru aj dodatočne po čerpaní úveru, najneskôr však do 6 mesiacov od čerpania úveru.

Poistenie schopnosti splácať hypotéku

Pre istotu bezproblémového splácania hypotéky (úveru na bývanie) v prípade nepredvídaných životných situácií máme pre klientov určené poistenie schopnosti splácať úver. Poskytujeme ho prostredníctvom spoločnosti BNP Paribas Cardif Poisťovňa , a. s.  

Jednoduché a rýchle poistenie si klient (hlavný dlžník alebo len spoludlžník ) môže dojednať priamo v rámci žiadosti o úver.

Klient si môže zvoliť tiež z troch súborov poistenia:

1. Základný súbor poistenia zahŕňa poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti, invalidity nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní. Uvedený súbor poistenia je možné dojednať buď na 100% krytie, alebo na čiastočné 75%, resp. 50% krytie.

2. Rozšírený súbor poistenia zahŕňa poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti, invalidity nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní a straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní. Uvedený súbor poistenia je možné dojednať buď na 100% krytie, alebo na čiastočné 75%, resp. 50% krytie.

3. Komplexný súbor poistenia zahŕňa poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti, invalidity nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní, straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní a ošetrovania člena rodiny v trvaní minimálne 30 dní. Uvedený súbor poistenia umožňuje len  100%  krytie.

Výška mesačného poistného sa počíta  z celkovej výšky poskytnutého úveru, pričom je súčasťou mesačnej splátky úveru uvedenej v splátkovom  kalendári a v úverovej zmluve.

  • Základný súbor poistenia (100% krytie) : 0,0562%

  • Základný súbor poistenia  (75% krytie): 0,0422%

  • Základný súbor poistenia  (50% krytie): 0,0281%   

  • Rozšírený súbor poistenia (100% krytie): 0,0642%   

  • Rozšírený súbor poistenia (75% krytie): 0,0482%    

  • Rozšírený súbor poistenia (50% krytie): 0,0321%

Komplexný súbor poistenia (100% krytie): 0,0704% Pokiaľ sa pre poistenie úveru nerozhodnete pri jeho poskytnutí, je možné požiadať o dopoistenie úveru aj dodatočne po čerpaní úveru, najneskôr však do 3 rokov od 1. čerpania úveru, avšak na Základný súbor poistenia.

Poistenie schopnosti splácať úver nemá vplyv na úrokovú sadzbu.

 

Ivan

Ivan

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.