Pridať otázku

Ako si prevediem peniaze z termínovného účtu na bežný účet?

Dobrý deň, ako si mám zo svojho termínovaného účtu previesť prostriedky na bežný účet cez Internet banking? Ďakujem, Mária
Mária Drobná
18.08.2016 - 14:03

Dobrý deň, pani Mária,

z termínovaného účtu môžete urobiť prevod na bežný účet cez Internet banking ako jednoduchý domáci prevod.

Postup je nasledovný:

1. Kliknite na záložku Platby – Domáci prevod, ktorá sa nachádza v menu v Internet bankingu.

2. V poli „Môj účet“ si vyberte Váš účet, z ktorého budete prevod zadávať (účet bude zobrazovaný vo formáte IBAN v skrátenom tvare).

3. Vyberte preddefinovaného partnera, pokiaľ ste si ho predtým uložili medzi platobných partnterov alebo zadajte účet príjemcu do poľa „Číslo účtu príjemcu“. Formát čísla účtu je potrebné zadať v medzinárodnom tvare IBAN. Pokiaľ zadáte číslo účtu príjemcu v tvare IBAN, BIC kód systém automaticky predvyplní sám. Možnosť „Meno/Názov príjemcu“ pri tuzemskej platbe nie je potrebné uvádzať, pokiaľ nebude uvedené, systém predvyplní „Not Provided“.

4. Zadajte sumu a menu.

5. Uveďte požadovaný dátum splatnosti. Tento môže byť maximálne 100 kalendárnych dní dopredu. Ak si želáte, aby sa prevod zúčtoval s aktuálnym dátumom splatnosti, je nutné ho počas pracovných dní zadať do 20:00 hod. (V tomto čase dochádza k zmene bankového dňa).

6. Následne máte možnosť uviesť variabilný, špecifický a konštantný symbol alebo ich vyplniť do poľa „Referencia platiteľa“. Referencia platiteľa je jednoznačný identifikátor platby, kde môžete napr. variabilný symbol uviesť nasledovne:  /VS123456/SS/KS. 

7. Doplňujúci údaj môžete uviesť v poli „Informácie pre príjemcu“.

8. V prípade záujmu vyplňte pole „Ďalšie údaje o platbe“.

9. Keď máte vyplnené všetky údaje, kliknite na „Pokračovať“.

10. Na nasledujúcej obrazovke si skontrolujte správnosť všetkých údajov.

11. Ak si k zadanému prevodu želáte poslať aj potvrdenku o zadaní prevodu, v spodnej časti zakliknite možnosť „Zaslať potvrdenie na e-mail“ a zadajte svoju e-mailovú adresu.

12. Vyberte spôsob potvrdenia prevodu (SMS autorizácia/Token/Mobilný Token/Mobilný PIN), zadajte kód z vybraného bezpečnostného prvku a potvrďte cez „Vykonať prevod“. SEPA-Europrevod sa štandardne realizuje na účet príjemcu najneskôr v nasledujúci bankový pracovný deň po prijatí a spracovaní bankou. Prevod realizovaný medzi účtami, vedenými v našej banke, sa uskutoční v priebehu bankového pracovného dňa priebežne, štandardne do niekoľkých minút. Za spracovanie platby sú účtované poplatky v zmysle aktuálne platného Cenníka.

 

 

Iveta

Iveta

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.