Pridať otázku

Ako postupovať pri uplatnení poistného plnenia pri poistení úveru?

Pri poistení hypotekárnych úverov a spotrebných úverov VÚB banka spolupracuje so spoločnosťou BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. V prvom rade si pozrite, aký balík poistenia máte zazmluvnený. Tak zistíte, či si môžete nárokovať na plnenie vzhľadom na situáciu, ktorá vo vašom života nastala.

V rámci poistenia sa rozlišujú sa tri súbory poistenia:

Základný súbor - zahŕňa poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti, trvalej invalidity a pracovnej neschopnosti nad 30 dní. 

Rozšírený súbor - zahŕňa navyše aj stratu zamestnania nad 30 dní, poistenie musí trvať pre hypotéky 60 dní a pre spotrebné úvery viac ako 30 dní. 

Komplexný súbor - zahŕňa navyše aj prípad ošetrovania člena rodiny (OČR) nad 30 dní a poistenie musí trvať aspoň 60 dní. 

Uvedené poistné súbory umožňujú okrem 100% aj čiastočné krytie (75%, 50%). 

V akej výške bude vyplatené poistné plnenie?

Poistenie pracovnej neschopnosti -  splácať za vás budeme mesačné splátky úveru počas trvania práceneschopnosti, v prípade, že PN trvá minimálne 30 dní.

Poistenie straty zamestnania - budeme za vás splácať mesačné splátky úveru počas trvania vašej nezamestnanosti, ak ste prišli o prácu (za podmienok uvedených vo všeobecných poistných podmienkach) v prípade, že nezamestnanosť trvá minimálne 30 dní.

Poistenie invalidity - vyplatíme za vás zostatok poisteného úveru, ak vám úraz alebo choroba spôsobili ujmu na zdraví a stali ste sa invalidným s poklesom schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70 %

Poistenie pre prípad smrti - vyplatíme za vás zostatok poisteného úveru, ak dôjde k úmrtiu.

Poistenie pre prípad ošetrovania člena rodiny (OČR) - budeme za vás splácať mesačné splátky úveru počas trvania ošetrovania člena rodiny, v prípade, že došlo k potrebe ošetrovania člena rodiny a zároveň k výpadku príjmu domácnosti poisteného a ošetrovanie trvá minimálne 30 dní.

Ak splníte podmienky pre poistné plnenie, je potrebné vyplnenie príslušného tlačiva „Oznámenie o poistenej udalosti“, podpísať ho a odoslať poisťovni. Postup a kontakty nájdete na webe BNP Paribas.

Ďalšie informácie o poistení úverov sú dostupné na Poistenie k úverovým produktom.

Lucia

Lucia

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.