Pridať otázku

Ako sporiť, aby sme sa nemuseli spoliehať len na dôchodok

Či si už sporíme v druhom, prípadne v treťom dôchodkovom pilieri, stále aj vzhľadom na demografiu nemáme istotu, s akým množstvom prostriedkov môžeme pri odchode do penzie rátať.

Čím skôr začne a čím viac si budeme sporiť, tým máme aj vyššiu šancu na udržanie si terajšieho životného štandardu na dôchodku.  Je vhodné využívať viaceré formy sporenia a investovania súčasne. Existujú napríklad tri oblasti, ako sa zabezpečiť do budúcna:

1. Investičné sporenie

Okrem štandardných foriem sporenia, ktoré sú k dispozícii pri každom účte alebo úvere, sú veľmi vhodnou alternatívou rôzne formy investovania či investičného sporenia. Sporenie a investovanie majú toho veľa spoločného. Tou najzásadnejšou premennou, či už pri sporení alebo investovaní je pravidelnosť. Práve pri dodržaní dlhodobého investičného horizontu sa najviac prejavujú pozitíva sporenia do podielových fondov, kedy odpadá riziko nesprávneho načasovania investície.

Ak je doba sporenia dlhšia ako 10 rokov výhodné je hlavne sporenie do akciových fondov. Ak by bol horizont kratší (napr. 7 rokov), odporúča sa rozložiť si investíciu v pomere 30% akciové fondy a 70% zmiešané fondy.

Sporiť si vo VÚB banke klient môže už od 20€ do 5 000€ mesačne bez vstupných poplatkov. Ilustračný príklad pre dlhodobé sporenie

2. Kúpa nehnuteľností vhodných na dlhodobý prenájom 

Už pri priemernej výške prenájmu získa človek pravidelnú rentu. Nájom z nehnuteľností môže tvoriť pravidelný príjem dôchodcovi i predčasnému dôchodcovi.

Cena samotných nehnuteľností bude tvoriť dodatočnú rezervu pre prípad výpadku príjmu z nájmu alebo pri iných neočakávaných finančných problémoch. 

Ak si kúpite byt povedzme za 90 000€, pri priemernej výške nájmu 500€, splatí sa vám za 15 rokov, čo predstavuje priemerný výnos viac ako 6% na rok. Ďalšou výhodou je, že v prípade potreby byt môžete pomerne rýchlo predať.

 

3. Rozloženie financií do cenných papierov, akcií, dlhopisov, podielových fondov prípadne iných finančných nástrojov. 

Sporenie do podielových fondov je vhodné najmä pri budovaní dlhodobej rezervy a to na 10 a viac rokov a lepšie je na to využiť konzervatívne fondy. 

Pri jednorazovej investícii je zas vhodnejšie využiť aktuálnu situáciu, keď sa trhy nachádzajú na zaujímavých úrovniach.

V rámci investičných produktov je výhodné portfólio podielových fondov so širokým investičným zameraním a tiež rôznou rizikovosťou. Ľudia si tak môžu vybrať z riešení, ktoré sa sústreďujú na krátkodobejšie investície a ich rizikový stupeň je veľmi nízky, cez dlhopisové fondy až po fondy zmiešané, kde výraznú úlohu zohráva vývoj na akciových trhoch a ich riziko stúpa priamo úmerne s expozíciou na tieto trhy. Zároveň platí, že vo väčšine týchto fondov si každý môže zriadiť aj dlhodobé investičné sporenie.

Čo je dôležité dodať na záver?

Pravidelným investovaním a odkladaním si aj malých čiastok si každý vie zabezpečiť pekný dôchodok v budúcnosti a byť nezávislým od štátneho dôchodku s rezervou podľa svojich predstáv. A akokoľvek komplikovane a odradzujúco môže investovanie znieť, naši špecialisti vám radi poradia najlepšiu kombináciu šitú na vaše možnosti a potreby.

Lucia

Lucia

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.