Pridať otázku

Môžeme si zriadiť účet vedený na moje aj manželove meno a mať dve karty účtu?

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či u Vás existuje nejaký účet, ktorý by bol vedený na moje a zároveň aj manželovo meno (nemyslím tým, že jeden je ako vlastník a druhý ako spoludisponent alebo niečo podobné). Ešte by ma aj zaujímalo či je možné mať k jednému účtu dve rovnaké karty, tak aby som jednu mala ja a jednu manžel. Ďakujem
Mária Capková
17.08.2016 - 09:56

Účty pre majiteľov s rovnakými právomocami neposkytujeme. Vždy musí byť jeden z nich majiteľom a druhý disponentom, aj keď v rámci oprávnení k účtu má aj disponent určité právomoci.

Debetnú kartu môžu mať v rámci účtu obaja manželia. Číslo platobnej karty však rovnaké nebude. V tomto prípade by bola jedna karta vydaná na Vás a druhá na pána manžela, teda držiteľom karty by bola druhá osoba. 

 

 

Ivan

Ivan

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.