Pridať otázku

Čo je poplatok nad rámec konta za vedenie bežného účtu?

Čo to je za poplatok nad rámec konta ?
Mikuláš Mešter
02.02.2018 - 14:18

Dobrý deň, Mikuláš,

jedná sa o poplatok za akýkoľvek úkon, ktorého vykonanie nie je zahrnuté už v mesačnom poplatku za vedenie Vášho účtu, a teda za ktorý platíte poplatok podľa cenníka. Napr. úkony, ktoré sú zahrnuté v mesačnom poplatku za typ účtu "VÚB účet", nájdete v našom cenníku na str.1. Všetky ostatné poplatky sú účtované.

Rozpis Vám účtovaných poplatkov nad rámec konta nájdete na konci Vášho mesačného výpisu. Ten máte dostupný online cez internet banking, možnosť "účty", "rôzne" a "výpisy na stiahnutie". Pokiaľ máte vysoké poplatky nad rámec konta, tak Vám odporúčame obrátiť sa telefonicky na službu Kontakt 0850 123 000, alebo osobne na pobočku, pre konzultáciu ohľadom toho, ako by sme Vám mohli zmeniť vedenie bežného účtu tak, aby sa Vám poplatky znížili a ušetrili ste.

Prajem pekný deň.

Ivan

Ivan

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.