Pridať otázku

Legislatívny účet so základnými funkciami (PAD)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na Legislatívne účty, konkrétne - platobný účet zo základnými funkciami. Môžem si tento účet zriadiť ak mám bežný účet aj mimo SR? Vrámci SR mám však iba 1 účet. Ďakujem
Roman Vaško
16.08.2016 - 12:17

Platobný účet so základnými funkciami (PAD) Vám môžeme zriadiť, ak ste spotrebiteľom a osobou s pobytom v Európskej únii, vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľa, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale jeho vyhostenie nie je možné z právnych alebo faktických dôvodov.

Uvedený legislatívny účet Vám zriadime v ktorejkoľvek pobočke VÚB po splnení zákonom stanovených podmienok:

- písomná žiadosť o tento účet, predložená osobne na pobočke banky

- čestné prehlásenie, že ku dňu podania žiadosti nemáte zriadený žiaden iný platobný účet v žiadnej banke/pobočke zahraničnej banky – okrem vkladového účtu, osobitného účtu dlžníka, vkladnej knižky alebo peňažného vkladu, potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu,  a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

 Platobný účet so základnými funkciami (PAD)  je bežný účet, vedený v mene euro, za mesačný poplatok 3 eurá, pričom v rámci tohto účtu Vám VÚB banka poskytuje nasledovné služby:

- zriadenie, zrušenie a vedenie účtu,

- neobmedzený počet vkladov a výberov hotovosti v mene euro v pobočke,

- neobmedzený počet vkladov a výberov v hotovosti z bankomatov VÚB v SR a navyše z bankomatov skupiny Intesa Sanpaolo v zahraničí v mene euro,

- neobmedzený počet prijatých a odoslaných bezhotovostných SEPA aj Non SEPA prevodov v euro,

- zadanie/zmena/realizácia/zrušenie trvalých príkazov, automatických prevodov alebo SEPA inkasa v neobmedzenom rozsahu,

- neobmedzený počet transakcií za platbu kartou u obchodníka,

- vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire,

- výpis z účtu, poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne v pobočke 1x mesačne a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka.

Poplatky za produkty a služby, poskytnuté nad vyššie uvedený rámec sú spoplatnené podľa Cenníka VÚB.

Ivan

Ivan

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.